Winkelmand

EvenSnuffelen, gevestigd aan Nimrodlaan 23, 3721 BW  Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

EvenSnuffelen

Postadres:
Nimrodlaan 23
3721 BW  Bilthoven

Bezoekadres:
Soestdijkseweg Zuid 152
3721 AH  Bilthoven
(alleen op afspraak)

Telefoonnummer: 06 41 40 37 72

Website: https://www.evensnuffelen.nl

Monique Lutz is de Functionaris Gegevensbescherming van EvenSnuffelen. Zij is te bereiken via monique@evensnuffelen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

EvenSnuffelen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EvenSnuffelen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • EvenSnuffelen.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • EvenSnuffelen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via monique@evensnuffelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EvenSnuffelen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
PersonaliaOneindig of tot men bezwaar aantekentEenmalig contact opnemen t.b.v. een schriftelijke evaluatie, plus gewenst indien de samenwerking een vervolg krijgt
AdresgegevensOneindig of tot men bezwaar aantekentGewenst indien de samenwerking een vervolg krijgt
TelefoonnummerOneindig of tot men bezwaar aantekentGewenst indien de samenwerking een vervolg krijgt
E-mailadres van klantenOneindig of tot men bezwaar aantekentEenmalig contact opnemen t.b.v. een schriftelijke evaluatie, plus gewenst indien de samenwerking een vervolg krijgt
Overige persoonsgegevensOneindig of tot men bezwaar aantekentMogelijkheid om informatie na te zoeken indien er vragen of ontwikkelingen zijn, plus gewenst als de samenwerking een vervolg krijgt
IP-adresOneindig of tot men bezwaar aantekentHet afhandelen van de betaling via onze webshop, plus om spam te filteren
Gegevens over jouw activiteiten op onze websiteVia Google Analytics wordt alles maximaal 26 maanden bewaardOm de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Internetbrowser en apparaat typeVia Google Analytics wordt alles maximaal 26 maanden bewaardOm de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie uitgebreid Cookiebeleid.

Delen van persoonsgegevens met derden

EvenSnuffelen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EvenSnuffelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

EvenSnuffelen neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hier worden bedoeld: besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EvenSnuffelen) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Noot: dat heeft lang niet iedereen die onze webshop bezocht heeft. Hoe dan? Heb je geen account, dan kun je via monique@evensnuffelen.nl opvragen welke gegevens van jou bewaard worden en kun je deze laten corrigeren of verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar monique@evensnuffelen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. EvenSnuffelen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

EvenSnuffelen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EvenSnuffelen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via monique@evensnuffelen.nl.

Roteer het scherm om deze website zo goed mogelijk weer te geven
Back To Top